ANBI‐informatie – versie 2016

Heeft u vragen over of naar aanleiding van de informatie in dit document (inclusief bijlagen)? Bel dan naar Gerwin Verschuur, telefoon 06 1040 5635. U kunt ook contact opnemen via het formulier op de site.

Naam

Cocreatie Culemborg kent rechtspersoonlijkheid, want op 28 juni 2013 is de Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke in Culemborg. De statuten zijn opgenomen als bijlage 1 bij dit document.

RSIN

De Stichting Cocreatie Culemborg heeft als formeel nummer (voor het Handelsregister en de Belastingdienst) 852958328. De Kamer van Koophandel hanteert hiernaast nog een ander nummer: 58274103.

Contactgegevens

Die vindt u (elders) op de website met het adres www.cocreatieculemborg.nl.

Doelstelling

Zie voor de formele doelstelling de statuten, artikel 2: de Stichting heeft tot doel de kernwaarden van Culemborg (vitaal, betrokken en eigenzinnig) uit te dragen, door via Cocreatie initiatieven van mensen die wonen of werken in Culemborg te faciliteren en te verbinden, teneinde de in Culemborg aanwezige kennis en kunde volop te benutten. Faciliteren bestaat in dit verband bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend uit het organiseren van bijeenkomsten, het bieden van een digitaal platform, het begeleiden van projectteams, het samenwerken en overleggen met overheden en het deelnemen aan landelijke netwerken.

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting Cocreatie Culemborg is verwoord in bijlage 2 bij dit document. De bedoelde bijlage is eind 2013 (mede) opgesteld ter onderbouwing van een aanvraag voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank West‐Betuwe.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de vier oprichters (zie ook bijlage 1). Dat zijn Conny de Laat (secretaris), Gerwin Verschuur (penningmeester), Rosita Setz (algemeen) en
Frank Hordijk (voorzitter). Zij wonen allen in Culemborg.

Beloningen

Zie artikel 3, lid 5 van de statuten (bijlage 1). In een enkel geval kunnen gemaakte kosten worden vergoed, maar tegelijk kan geen sprake zijn van enige beloning voor de bestuurders (behalve in de vorm van een goed gevoel, natuurlijk).

Verslag

De site doet in alle opzichten – en met groeiende uitwerking – verslag van alle ondernomen activiteiten. Van bijeenkomsten via informatie‐uitwisseling en cocreatie‐cafés tot kleinere en grotere initiatieven: er is, in de eerste (formele) jaren van het bestaan van Cocreatie Culemborg, al veel gebeurd.

Financiën

Zie bijlage 3 voor de jaarrekeningen 2015, 2014 en 2013, zoals die door het bestuur zijn vastgesteld. In het bescheiden papieren archief van Cocreatie Culemborg zijn exemplaren van de jaarrekeningen met de handtekeningen van de vier bestuursleden opgenomen.

Download hier het volledige document

 • Herbestemming Watertoren Culemborg

  Herbestemming Watertoren Culemborg

 • Culemborg Danst!

  Culemborg Danst!

 • Memento Culemborg

  Memento Culemborg

 • LETS

  LETS

 • Cadeau Elisabeth Weeshuis

  Cadeau Elisabeth Weeshuis

 • Culemborg Nieuws

  Culemborg Nieuws

 • Opgewekt in Culemborg

  Opgewekt in Culemborg

 • 100×100 Culemborg

  100×100 Culemborg

 • Rennende meiden

  Rennende meiden

Profielfoto van gerald
Profielfoto van Niels
Profielfoto van Rosita Setz
Profielfoto van Frederick Goffage
Profielfoto van Cyrus Oldaker
Profielfoto van Jay Binns
Profielfoto van Sergio Elia
Profielfoto van Gary McNab
Profielfoto van Zane Griver
Profielfoto van Edith Aalbersberg
Profielfoto van test 13
Profielfoto van Gerwin Verschuur
Profielfoto van Conny De Laat
Profielfoto van Edith Aalbersberg