Cocreatie Culemborg staat voor

Samen bijdragen aan een betrokken, vitale en eigenzinnige stad met iedereen die in Culemborg woont en werkt.
Cocreatie Culemborg heeft vanaf de start in december 2012 diverse rollen gespeeld: van het bieden van een podium tot het leggen van verbindingen, van aanjager tot klankbord, voor iedereen die wat wil betekenen voor onze mooie stad. Het bestuur van Cocreatie Culemborg blijft zich inzetten voor meer ruimte voor en afstemming cq samenwerking tussen gemeente, professionele partijen én bewoners/vrijwilligers. Ook biedt zij een helpende hand voor initiatieven in de opstartfase, o.a. bij het aanvragen van subsidies.